Contact Information

Donetsksteel – Private Iron and Steel Joint Stock Company

174 Cheluskintsev St., 83001,
Donetsk, Ukraine
Phone:+38 (062) 332-37-70,
Fax: +38 (062) 332-23-11
E-mail: office@donetsksteel.com
Site: http://www.donetsksteel.com

Pokrovskoye Colliery Group PJSC

1A Shibankova St., Krasnoarmeisk,
Donetsk Region, 85300, Ukraine
Phone:+38 (0623) 59-52-24,
Fax: +38 (062) 332-22-50
E-mail: office@kz1.donetsksteel.com
Site: http://www.kz1.donetsksteel.com

Sviato-Varvarinskaya Preparation Plant Branch of DMZ PrJSC

53 Zheleznodorozhnaya St., Udacnhoye Settlement,
Donetsk Region, 85303, Ukraine
reception: +38 (062) 210-56-03,
Phone: +38 (062) 210-56-07
Fax: +38 (062) 348-96-10
E-mail: of@donetsksteel.com

Donetskshakhtoprokhodka Mine Construction LLC

102 Pavshikh Kommunarov St., Donetsk,
83023, Ukraine.
Phone:+38 (062) 344-08-08, 344-08-00
Fax: +38 (062) 385-83-47
E-mail: sskdsp@mail.ru
Site: http://www.dshp.dn.ua

 

Ukrstroy Krasnoarmeisk Motor Transport PrJSC

31 Dnepropetrovskaya St., Krasnoarmeisk,
Donetsk Region, 85303, Ukraine
Phone: (06239) 2-06-84 (reception)
Fax: (0623) 51-33-90,(06239) 2-10-12 (bookkeeping department)
E-mail: popova_av@ukr.net

Makeyevkoks PrJSC, Makeyevka Coking Plant PJSC

1 Gorkogo St., Makeyevka, 86106, Ukraine
Phone: +38 (062) 340-14-15,(06232) 9-16-69
Fax: +38 (062) 340-14-19,(06232) 9-14-22
e-mail: office@mkoks.ds-mz.com
Site: http://www.makeevkoks.com.ua
Site: http://www.mkhz.com.ua

Yasinovsky Coking Plant PJSC

5, 50 Let Obrazovaniya SSSR St., Makeyevka,
Donetsk Region, 86110, Ukraine
Phone: +38(06232) 9-83-40 (reception), +38(06232)98-3-68(sales)
Fax: +38(062) 332-82-78, +38(06232) 5-49-00
e-mail: office@yakhz.com
Site: http://www.yakhz.com

Donetsksteel – Private Iron and Steel Joint Stock Company, Donetsk Iron and Steel Works PJSC

122 Ivana Tkachenko St., Donetsk, 83062, Ukraine
Phone: +38 (062) 217-23-09
Fax: +38 (062) 332-23-49
E-mail: donmz@donmz.donetsk.ua
Site: http://dmz.donetsksteel.com